O nas

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne im. hrabiego Adolfa Bnińskiego powstało z inicjatywy pasjonatów historii, na zebraniu założycielskim 11 listopada 2012.

Celem naszej organizacji jest zapoznanie lokalnej społeczności z historią Gułtów, rodu naszego patrona, a także wspieranie działalności scholii Cantorum Gultoviensis i wszelkich inicjatyw kulturalno-edukacyjnych.

Najważniejsze dotychczasowe inicjatywy:

 1. Wrzesień 2013 – organizacja pierwszej gry terenowej w okolicach miejsca pamięci w Janowie. Uczestnikami gry byli uczniowie szkół gimnazjalnych z czterech następujących gmin: Kostrzyn, Środa Wlkp., Nekla i Dominowo. Celem gry było sprawdzenie wiedzy historycznej młodzieży z zakresu II wojny światowej i zrzutu broni dla oddziałów AK w Janowie, a także wiedzy z zakresu pierwszej pomocy i sprawności fizycznej. Gra stała się coroczny przedsięwzięciem stowarzyszenia, każda jej edycja cieszy się niemalejącą popularnością wśród lokalnych szkół.
 2. Wrzesień 2013 – zainicjowanie i koordynacja organizacji widowiska historycznego „Wielkopolska Walczy” z okazji rocznicy zrzut broni dla oddziałów AK w Janowie.
 3. Listopad 2013 – przejęcie organizacji, zapoczątkowanej w 2000 roku przez proboszcza parafii w Gułtowach ks. Edmunda Jaworskiego, kwesty na rzecz cmentarza na wileńskiej Rossie, która odbywa się na Poznańskich cmentarzach. Szerszy opis kwest można znaleźć na naszej stronie w osobnej zakładce.
 4. Listopad 2013 – akcja mająca na celu propagowanie wśród społeczności gminnej wywieszenie flagi na święto niepodległości, poprzez rozwieszenie plakatów i rozdawanie flagi Polski. Akcja z jeszcze większym rozmachem został powtórzona w roku 2014.
 5. Luty 2014 – organizacja Mszy Św. w gułtowskim kościele oraz pochodu na cmentarz  parafialny na cześć gułtowskich powstańców wielkopolskich. Obchody zakończenia Powstania Wielkopolskiego organizujemy co roku.
 6. Marzec 2014 – organizacja gminnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W trakcie organizowanych corocznie obchodów uczestnicy mogli m. in.: wysłuchać prelekcji historyków, obejrzeć filmy dokumentalne, wysłuchać koncertu barda – dr. Jacka Kowlaskiego, obejrzeć wystawę oraz uczestniczyć w warsztatach historycznych.
 7. Wrzesień 2014 – koordynacja organizacji widowiska historycznego w Gieczu „Bzura 1939”.
 8. Marzec 2016 – odsłonięcie odrestaurowanej tablicy poświęconej hr. Adolfowi Bonifacemu Bnińskiemu – prezesowi komitetu tworzącego Teatr Polski w Poznaniu.
 9. Kwiecień 2016 – odsłonięcie przy gultowskim kościele kamienia pamięci poświęconego prof. Edmundowi Maćkowiakowi – urodzonemu w Gułtowach wybitemu chórmistrzowi, rektorowi Akademii Muzycznej w Poznaniu.
 10. Kwiecień 2016 – wydanie pierwszego numeru „Gułtowskich Zeszytów Historycznych”. Numer został poświęcony prof. Edmundowi Maćkowiakowi.
 11. Lipiec 2016 – odsłonięcie kamienia upamiętniającego losy figury Matki Boskiej w Drzązgowie.
 12. Wrzesień 2016 – otwarcie  Ścieżki Edukacyjno-Przyrodniczej w okolicy Miejsca Pamięci w Janowie, która została utworzona w ramach programu Muzeum Historii Polski w Warszawie „Patriotyzm Jutra”.
 13. Czerwiec 2017 – wydanie ulotki opisującej historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Gułtowach w 70-tą rocznicę powstania.
 14. Lipiec 2017 – współorganizacja z poznańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej rajdu rowerowego „Ścieżkami historii. Śladami Adolfa Bnińskiego.” na trasie Środa Wlkp. – Gułtowy w 75-tą rocznicę śmierci naszego patrona.

Oprócz wyżej wymienionych działalności, stowarzyszenie nieprzerwanie od swojego początku dba o rozwój chóru organizując co tygodniowe próby i zapewniając opiekę wykształconych dyrygentów.

Sprawozdanie za rok 2014