Wydawnictwo

Gułtowskie zeszyty historyczne


Zeszyt nr 4 (2018)

Siedemdziesiąt pięć lat temu na skraju lasu przy janowskiej leśniczówce został wykonany zrzut broni dla lokalnych oddziałów Armii Krajowej. Niestety pomimo wzorowej organizacji akcji, żandarmeria okupanta została poinformowana o zrzucie. W wyniku działań niemieckiej policji aresztowano około dwustu osób.
W czwartym wydaniu „Gułtowskich Zeszytów Historycznych” przedstawiamy Państwu historię zrzutu opisaną przez doktora Łukasza Gładysiaka i przybliżamy okoliczności śmierci plutonowego Wawrzyńca Chałupki w artykule autorstwa pani Aleksandry Pietrowicz z poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Następnie o swoich losach w wywiadzie przeprowadzonym przez wójta Gminy Dominowo pana Krzysztofa Pautera opowiedział nam uczestnik zrzutu, pan Adam Kurkowiak. Aby nie zapomnieć, jak ważną rolę w odbiorze zrzutu odegrali pracownicy okolicznych lasów, ich sylwetki w swoim tekście przedstawił pan Andrzej Antowski, podleśniczy z Leśnictwa Boguszyn. Kolejny artykuł opisuje historię powstawania Miejsca Pamięci w Janowie. Jego autor, pan Kazimierz Matysek, był jednym z członków Komitetu Obywatelskiego, dzięki któremu powstała kapliczka w Janowie.

Obecny numer został sfinansowany przez gminy: Dominowo,
Kostrzyn, Nekla i Środa Wielkopolska.

Zeszyt nr 3 (2018)

Wydanie „Zeszytów” o historii gułtowskiej parafii zbiegło się z ważną chwilą dla życia jej wspólnoty. Po dziewiętnastu latach pracy w Gułtowach pożegnaliśmy ks. Edmunda Jaworskiego (który rozpoczął posługę w Przemęcie), a witamy nowego proboszcza ks. Marcina Jałoszyńskiego. W trzecim numerze GZH przedstawiamy Państwu historię parafii oraz dekanatu kostrzyńskiego, opisujemy wystrój naszego kościoła oraz przebieg jego renowacji. W dalszej części znajdują się spisy gułtowskich sylwetki patronów gułtowskiego kościoła. Pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie tego numeru. Autorom tekstów: sekretarz naszego Stowarzyszenia Monice Straszewskiej, panu Kazimierzowi Matyskowi, panu Arkadiuszowi Wypychowi oraz panu Rafałowi Plebańskiemu. Księżom Romanowi Białemu, Andrzejowi Szczepaniakowi, Edmundowi Jaworskiemu oraz Marcinowi Jałoszyńskiemu za udzielone wywiady. Mieszkańcom parafii, rodzinom księży i osobom związanym z naszą parafią za przekazane informacje i zdjęcia. Obecny numer powstał dzięki dofinansowaniu z powiatu poznańskiego.

Zeszyt nr 2 (2017)

Drugi numer Gułtowskich Zeszytów Historycznych poświęcony został powstańców i działaczy narodowych z ziemi kostrzyńskiej.

Przedstawiliśmy w nim losy powstańców styczniowych i wielkopolskich a także postacie dwóch ważnych dla naszego regionu działaczy początku XIX wieku – hr. Adolfa Bnińskiego i księdza dziekana Tadeusza Cegla.

Gultowskie_zeszyty_historyczne_2017_2

Pragniemy podziękować twórcom tekstów Pani Aleksandrze Pie­trowicz i Panu Kazimierzowi Matyskowi, a także Pani Danucie Wojcię­gowskiej i Panu Bogdanowi Jaroszowi za umożliwienie wykorzystania informacji zawartych w ich publikacji Uczestnicy powstania wielkopol­skiego 1918-1919 z ówczesnych granic powiatu średzkiego. Rodzinom gułtowskich powstańców wielkopolskich dziękujemy za udostępnienie wspomnień oraz zdjęć.

Obecny numer powstał dzięki dofinansowaniu z powiatu po­znańskiego.

Zeszyt nr 1 (2016)

Niniejszą publikacją pragniemy uczcić pamięć o Profesorze Edmundzie Maćkowiaku, wybitnym dyrygencie, chórmistrzu, pedagogu i Gułtowiaku.

Życiorys byłego rektora Akademii Muzycznej przybliżył nam jego biograf, autor monografii Edmund Maćkowiak. Siewca kultury, prof. Bogusław Stankowiak. Dopełnieniem tego tekstu jest wywiad, który przeprowadziłem z Panią prof. Krystyną Domańską-Maćkowiak, żoną Profesora.

W kolejnym tekście prof. Krystyna Domańska-Maćkowiak przedstawiła sylwetki rodziców i rodzeństwa Profesora, a jego osobę jako pedagoga przybliżył nam tekst prof. Leszka Bajona, który był jego studentem na Akademii Muzycznej.

Gultowskie_zeszyty_historyczne_2016_1

Inne wydawnictwa


Ulotka – 70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gułtowach

Historia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gułtowach (1947-2017).

OSP GułtowyUlotka powstała w ramach dofinansowania zadania publicznego z Powiatu Poznańskiego.

wspolfinansowane-01a.3110485264