Wydawnictwo

Gułtowskie zeszyty historyczne


Zeszyt nr 2 (2017)

Drugi numer Gułtowskich Zeszytów Historycznych poświęcony został powstańców i działaczy narodowych z ziemi kostrzyńskiej.

Przedstawiliśmy w nim losy powstańców styczniowych i wielkopolskich a także postacie dwóch ważnych dla naszego regionu działaczy początku XIX wieku – hr. Adolfa Bnińskiego i księdza dziekana Tadeusza Cegla.

Gultowskie_zeszyty_historyczne_2017_2

Pragniemy podziękować twórcom tekstów Pani Aleksandrze Pie­trowicz i Panu Kazimierzowi Matyskowi, a także Pani Danucie Wojcię­gowskiej i Panu Bogdanowi Jaroszowi za umożliwienie wykorzystania informacji zawartych w ich publikacji Uczestnicy powstania wielkopol­skiego 1918-1919 z ówczesnych granic powiatu średzkiego. Rodzinom gułtowskich powstańców wielkopolskich dziękujemy za udostępnienie wspomnień oraz zdjęć.

Obecny numer powstał dzięki dofinansowaniu z powiatu po­znańskiego.

Zeszyt nr 1 (2016)

Niniejszą publikacją pragniemy uczcić pamięć o Profesorze Edmundzie Maćkowiaku, wybitnym dyrygencie, chórmistrzu, pedagogu i Gułtowiaku.

Życiorys byłego rektora Akademii Muzycznej przybliżył nam jego biograf, autor monografii Edmund Maćkowiak. Siewca kultury, prof. Bogusław Stankowiak. Dopełnieniem tego tekstu jest wywiad, który przeprowadziłem z Panią prof. Krystyną Domańską-Maćkowiak, żoną Profesora.

W kolejnym tekście prof. Krystyna Domańska-Maćkowiak przedstawiła sylwetki rodziców i rodzeństwa Profesora, a jego osobę jako pedagoga przybliżył nam tekst prof. Leszka Bajona, który był jego studentem na Akademii Muzycznej.

Gultowskie_zeszyty_historyczne_2016_1

Inne wydawnictwa


Ulotka – 70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gułtowach

Historia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gułtowach (1947-2017).

OSP GułtowyUlotka powstała w ramach dofinansowania zadania publicznego z Powiatu Poznańskiego.

wspolfinansowane-01a.3110485264