Wydawnictwo

Gułtowskie zeszyty historyczne


Zeszyt nr 1 (2016)

Niniejszą publikacją pragniemy uczcić pamięć o Profesorze Edmundzie Maćkowiaku, wybitnym dyrygencie, chórmistrzu, pedagogu i Gułtowiaku.

Życiorys byłego rektora Akademii Muzycznej przybliżył nam jego biograf, autor monografii Edmund Maćkowiak. Siewca kultury, prof. Bogusław Stankowiak. Dopełnieniem tego tekstu jest wywiad, który przeprowadziłem z Panią prof. Krystyną Domańską-Maćkowiak, żoną Profesora.

W kolejnym tekście prof. Krystyna Domańska-Maćkowiak przedstawiła sylwetki rodziców i rodzeństwa Profesora, a jego osobę jako pedagoga przybliżył nam tekst prof. Leszka Bajona, który był jego studentem na Akademii Muzycznej.

Gultowskie_zeszyty_historyczne_2016_1

Inne wydawnictwa


Ulotka – 70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gułtowach

Historia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gułtowach (1947-2017).

OSP GułtowyUlotka powstała w ramach dofinansowania zadania publicznego z Powiatu Poznańskiego.

wspolfinansowane-01a.3110485264