Relacja z V edycji gry terenowej w Janowie.

Dnia 15.09.2017 odbyła się gra terenowa dla uczniów szkół podstawowych dla szkół podstawowych z gminy Kostrzyn oraz gmin okolicznych. Tegoroczna gra w odświeżonej formie stawiała sobie za cel zapoznanie młodzieży z podstawami szkolenia legendarnej formacji Cichociemnych. Cztery zaproszone szkoły spotkały się pod leśną stanicą myśliwską niedaleko wsi Drzązgowo, w piątek 15.09 o godzinie 8:30.

Uczestnicy zostali przywitani przez organizatorów krótkim opisem całego przedsięwzięcia z zaznaczeniem ze od tej chwili są na każdym kroku oceniani zarówno przez organizatorów na punktach jak i „lotnych” których mogą spotkać gdzieś po drodze w lesie. Na miejscu pod tzw. Wigwamem młodzież musiała się zmierzyć z punktem, który sprawdzał ich wiedzę z zakresu pierwszej pomocy oraz drugim punktem, który zapoznawał ich z charakterystyką jednostki oraz ekwipunkiem wchodzącym w skład wyposażenia „Cichociemnych”.

Po zaliczeniu tych dwóch podstawowych punktów każda ekipa w drodze konkursu wiedzowego otrzymała punkt startowy, do którego musieli się udać podążając za otrzymaną od organizatorów mapą. każda z drużyn, musiała zaliczyć wszystkie punkty jak już wcześniej wspomniałem wzorowane na szkoleniu „cichociemnych”. Uczniowie musieli się zmierzyć z  punktem minerskim, na którym uzbrajali i detonowali ładunek pirotechniczny pod okiem instruktora, musieli za pomocą wykrywacza metali oraz szpikulca saperskiego na czas znaleźć puszkę z pinami, które były jedną z nagród tegorocznej gry. Kolejnym punktem był punkt maskowania, gdzie mieli 2 minuty na ukrycie się w lesie po tym czasie instruktor podchodził do punktu ukrycia im później drużyn znalazł tym więcej otrzymywała ona punktów. Najbardziej wymagający okazał się wbrew pozorom punkt bezobsługowy, na którym to młodzież wraz z nauczycielami musieli złamać kod, którym zapisana był ważna notatka apropos cichociemnych. Ostatnim ale jednym z najgłośniejszych punktów tegorocznej gry był punkt na którym to pod osłona racy dymnej młodzież musiała znaleźć torbę z granatami, eden z tych granatów uzbroić i wyrzucić w kierunku nacierającej piechot. Wszystko działo się pod osłoną ogniowa prowadzoną z karabinu maszynowego.

Ostateczna klasyfikacja gry terenowej:

I miejsce:    Szkoła podstawowa w Gieczu

II miejsce:   Szkoła podstawowa w Czerlejnie

III miejsce:  Szkoła podstawowa w Kostrzynie

IV miejsce:  Szkoła podstawowa w Gułtowach

Partnerem gry był poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Dziękujemy sponsorom  gry i nagród:

Wszystkim osobom zaangażowanym a w szczególności Studiu Historycznemu Huzar i Panu Mikołajowi Klorkowi organizatorzy pragną bardzo serdecznie podziękować.