18. zbiórka na wileńską Rossę

To była osiemnasta już zbiórka na wileńską Rossę. Podczas tegorocznej kwesty
udało się zebrać kwotę 28864,37 złotych. Do puszek zbierali liczni wolontariusze w
tym członkowie naszego Stowarzyszenia, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi
Wileńskiej, a także między innymi Marszałek Marek Woźniak, Starosta Jan
Grabkowski, prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, posłanka Bożena
Szydłowska, Jan Zieliński, Arkady Fiedler, Piotr Mowlik, zastępca prezydenta
Poznania Tomasz Lewandowski, były lekkoatleta, a obecnie poseł Szymon
Ziółkowski. Zebrane pieniądze zamierzamy odnowić nagrobek Ignacego Krzyckiego.

Od roku 2000 udało się zebrać kwotę przeszło pół miliona złotych za które
odnowiono 21 nagrobków, w tym Kaplicę Mączyńskich, Kaplicę Malinowski, kaplicę
Braci Bonifratrów, Kaplicę Strumiło czy nagrobek Michała Burhardta i za pieniądze z
kwesty w roku 2016 grób Rozalji Zawistanowicz.

Nasze Stowarzyszenie włączyło się oficjalnie w zbiórkę w roku 2013, choć już
wcześniej mieszkańcy Gułtów brali w niej udział. Pierwszym Przewodniczącym
Komitetu Poznaniacy Rossie i został Prezes Stowarzyszenia Michał Łukomski. Od
roku 2014 funkcję tę sprawuje Monika Straszewska

 

Relacja z V edycji gry terenowej w Janowie.

Dnia 15.09.2017 odbyła się gra terenowa dla uczniów szkół podstawowych dla szkół podstawowych z gminy Kostrzyn oraz gmin okolicznych. Tegoroczna gra w odświeżonej formie stawiała sobie za cel zapoznanie młodzieży z podstawami szkolenia legendarnej formacji Cichociemnych. Cztery zaproszone szkoły spotkały się pod leśną stanicą myśliwską niedaleko wsi Drzązgowo, w piątek 15.09 o godzinie 8:30.

Uczestnicy zostali przywitani przez organizatorów krótkim opisem całego przedsięwzięcia z zaznaczeniem ze od tej chwili są na każdym kroku oceniani zarówno przez organizatorów na punktach jak i „lotnych” których mogą spotkać gdzieś po drodze w lesie. Na miejscu pod tzw. Wigwamem młodzież musiała się zmierzyć z punktem, który sprawdzał ich wiedzę z zakresu pierwszej pomocy oraz drugim punktem, który zapoznawał ich z charakterystyką jednostki oraz ekwipunkiem wchodzącym w skład wyposażenia „Cichociemnych”.

Po zaliczeniu tych dwóch podstawowych punktów każda ekipa w drodze konkursu wiedzowego otrzymała punkt startowy, do którego musieli się udać podążając za otrzymaną od organizatorów mapą. każda z drużyn, musiała zaliczyć wszystkie punkty jak już wcześniej wspomniałem wzorowane na szkoleniu „cichociemnych”. Uczniowie musieli się zmierzyć z  punktem minerskim, na którym uzbrajali i detonowali ładunek pirotechniczny pod okiem instruktora, musieli za pomocą wykrywacza metali oraz szpikulca saperskiego na czas znaleźć puszkę z pinami, które były jedną z nagród tegorocznej gry. Kolejnym punktem był punkt maskowania, gdzie mieli 2 minuty na ukrycie się w lesie po tym czasie instruktor podchodził do punktu ukrycia im później drużyn znalazł tym więcej otrzymywała ona punktów. Najbardziej wymagający okazał się wbrew pozorom punkt bezobsługowy, na którym to młodzież wraz z nauczycielami musieli złamać kod, którym zapisana był ważna notatka apropos cichociemnych. Ostatnim ale jednym z najgłośniejszych punktów tegorocznej gry był punkt na którym to pod osłona racy dymnej młodzież musiała znaleźć torbę z granatami, eden z tych granatów uzbroić i wyrzucić w kierunku nacierającej piechot. Wszystko działo się pod osłoną ogniowa prowadzoną z karabinu maszynowego.

Ostateczna klasyfikacja gry terenowej:

I miejsce:    Szkoła podstawowa w Gieczu

II miejsce:   Szkoła podstawowa w Czerlejnie

III miejsce:  Szkoła podstawowa w Kostrzynie

IV miejsce:  Szkoła podstawowa w Gułtowach

Partnerem gry był poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Dziękujemy sponsorom  gry i nagród:

Wszystkim osobom zaangażowanym a w szczególności Studiu Historycznemu Huzar i Panu Mikołajowi Klorkowi organizatorzy pragną bardzo serdecznie podziękować.

18 zbiórka Społecznego Komitetu Poznaniacy Rossie i …

14 września b.r. odbyło się zebranie Społecznego Komitetu Poznaniacy Rossie i.. kwestią do omówienia była zeszłoroczna zbiórka, która miała zostać przeznaczona na renowację nagrobka Józefa Antonowicza oraz odnowienie malatury kaplicy rodziny Mączyńskich. Oba te obiekty w międzyczasie trafiły na listę obiektów do remontu przez Ministerstwo Kultury Litwy, które na ten cel zdobyły subwencję z UE. W związku z tym nie dostaliśmy pozwolenia na renowację i musieliśmy zmienić cel prac. Zarząd Cmentarza na Rossie zasugerował listę nagrobków w najgorszym stanie, z których wybrano grób Rozalii Zawistanowicz.

Drugim tematem zebrania był wybór nagrobka, na jaki będziemy zbierać w tym roku. Zdecydowano się na grób Ignacego Krzyckiego. Jak co roku zbiórka do puszek odbędzie się w dniu 1 listopada na poznańskich cmentarzach Junikowo i Miłostowo.

Społeczny Komitet Poznaniacy Rossie i… działa przy  Stowarzyszeniu Historyczno-Kulturalnym im. hrabiego Adolfa Bnińskiego w Gułtowach.

Autor: Monika Straszewska.

 

Gra terenowa Janowo 2017

To już jutro!

Od godziny 9:00 pod „Wigwamem” w Drzązgowie startujemy z piąta edycją gry terenowej w Janiowie.

Jak co roku sprawdzimy nie tylko wiedze historyczną (na temat regiony i II Wojny Światowej) uczestników ale i sprawność fizyczną w zadaniach przygotowanych przez zaproszonych przez nas gości.

Uczestnikami gry będą uczniowie szkół z Czerlejna, Giecza, Gułtów i Kostrzyna.

Partnerem gry jest poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Sponsorami gry i nagród są:

Gmina Kostrzyn, firma Asgard oraz Nadleśnictwo Czerniejewo.